Chính sách áp dụng Voucher

gift voucher

gift voucher

Chúng tôi luôn mang đến thêm những giá trị ưu đãi đến Quý Khách Hàng. Thông qua các hình thức khuyến mãi và quy định về sử dụng chính sách áp dụng voucher mua sắm.

Quy định về áp dụng Voucher

1. Không có giá trị quy đổi voucher thành tiền mặt.

2. Chỉ áp dụng 1 lần trên mỗi hóa đơn và còn thời hạn sử dụng

3. Không áp dụng đồng thời với Chương Trình Khuyến Mại khác.

Trang chủ Danh mục Facebook Zalo Tài khoản